Gabinet Okulistyczny Focus

Terapia doszklistkowa (przebieg iniekcji)

Jedną z metod leczenia chorób siatkówki jest iniekcja doszklistowa – zwana przez pacjentów “zastrzykiem w oko”. Terapia zakłada podanie kilku zastrzyków, w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia.

 

Kwalifikacje do zabiegu

Pacjenci są kwalifikowani do zabiegu iniekcji doszklistkowej na podstawie badania okulistycznego, w tym OCT i agio OCT. Lekarz przeprowadza dodatkowo pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przed przystąpieniem do zabiegu należy obowiązkowo poinformować specjalistę o wszelkich dolegliwościach w obrębie oka, takich jak zaczerwienienie, pieczenie, suchość czy uczucie szczypania.

 

Przebieg iniekcji doszklistowej

Zabieg jest krótki (trwa około 10 minut) i niemal bezbolesny - poprzedzony zostaje podaniem kropli znieczulających na powierzchnię oka oraz odkażeniem obszaru wokół oczu. Zabieg polega na wprowadzeniu igły wraz z lekiem poprzez twardówkę oka do jego wnętrza. Pacjent przez pewien czas może odczuwać dyskomfort spowodowany uczuciem ciała obcego pod powieką bądź kucia w oku.

 

Działania niepożądane

Po każdym zabiegu może dojść do pojawienia się niepożądanych skutków ubocznych - nie mają jednak większego wpływu na dalsze leczenie i występują stosunkowo rzadko. Do takich następstw zaliczyć należy m.in. wzrost ciśnienia w gałce ocznej czy wylew podspojówkowy.

Zdecydowanie rzadziej iniekcja doszklistkowa doprowadza do poważniejszych komplikacji, takich jak odwarstwienie siatkówki lub zapalenie wnętrza gałki ocznej. Takie następstwa wymagają pilnego leczenia.

Niezagrażające zdrowiu działania niepożądane po iniekcji doszklistkowej mijają po kilku dniach. Gdyby jednak oko wciąż pobolewało i było zaczerwienione, należy ponownie udać się na konsultację. Po upływie miesiąca pacjent zaproszony zostaje na badanie kontrolne OCT, na podstawie którego lekarz oceni stan oka i w razie potrzeby zaleci dalsze leczenie.

 

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Istnieją przeciwwskazania, które nie pozwalają przystąpić do zabiegu. Należą do nich wszelkiego rodzaju zakażenia bakteryjne powierzchni oka. Lekarze nie decydują się również na przeprowadzenie iniekcji doszklistkowej u pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszli zawał bądź udar. Wprowadzenie leku może doprowadzić do kolejnych komplikacji zatorowo-zakrzepowych.