Gabinet Okulistyczny Focus

AMD - Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Zwyrodnienie Plamki związane z wiekiem (AMD - Age-related Macular Degeneration) jest przyczyną ciężkiego, centralnego uszkodzenia wzroku u osób starszych. Choroba powiązana jest ściśle z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Patogenezę AMD cechuje wieloczynnikowy charakter. Obejmuje ona złożone interakcje między czynnikami metabolicznymi, naczyniowymi, genetycznymi i środowiskowymi, ale wciąż pozostaje nie do końca wyjaśniona. Choć w obrazie choroby obserwuje się zmiany w obrębie kompleksu anatomiczno-funkcjonalnego (fotoreceptory, nabłonek barwnikowy siatkówki, błona Brucha, warstwa choriokapilarów), to ich istotę stanowi postępujące zwyrodnienie i atrofia komórek, głównie warstwy barwnikowej, prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia fotoreceptorów.

 

AMD dotkniętych jest 11 milionów ludzi na świecie i jest najczęstszą przyczyną ślepoty u osób po 60 roku życia. Dlatego też prowadzone są obecnie intensywne badania nad tą chorobą i metodami jej zwalczania. Klinicznie AMD dzieli się na 2 grupy: suchą i wilgotną (neowaskularną, mokra). Ciężkie uszkodzenie wzroku jest częściej związane z postacią mokrą i dotyczy około 15% wszystkich chorujących z powodu zwyrodnienia plamki. W tej postaci charakterystyczne jest tworzenie się nieprawidłowych naczyń krwionośnych w okolicy plamkowej. Naczynia te powodują lokalne bliznowacenie tkanki, zniszczenie widzenia centralnego.

 

Nie ma niezawodnej terapii zarówno postaci suchej jak i wysiękowej. Uznawaną za złoty standard leczenia w chwili obecnej w postaci wysiękowej jest terapia doszklistkowa preparatów antyangiogennych (anty-VEGF)-  zarejestrowane są 2 preparaty  ranibizumab (Lucentis) oraz aflibercept (Eylea), których działanie jest zbliżone, różnią się jedynie częstotliwością iniekcji- Eylea ze względu na czas utrzymywania się w oku możemy stosować nawet co 2 miesiące. Umożliwia zdecydowanie rzadsze wizyty kontrolne pacjenta w gabinecie okulistycznym.  Terapia ta daje nadzieję chorującym na co najmniej zatrzymanie procesu chorobowego, a w niektórych przypadkach obserwowana jest także poprawa widzenia.