692 723 354

Gabinet Okulistyczny Focus

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa to najczęstsza przyczyna ślepoty przed 60 rokiem życia w krajach uprzemysłowionych. Rozwija się na podłożu cukrzycy, szczególnie insulino zależnej.

 

Retinopatia cukrzycowa wynika z uszkodzenia małych naczyń krwionośnych, które odżywiają siatkówkę, przez nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi- zaburzona zostaje struktura i funkcja ściany tych kapilar w wyniku czego obserwujemy krwotoczni śródsiatkówkowe, wysięki twarde oraz kłębki waty. W zaawansowanych stadiach retinopatii może również dochodzić do tworzenia się na powierzchni siatkówki nowych patologicznych naczyń, które są przyczyną poważnych powikłań takich jak wylewy krwi do ciała szklistego czy nawet odwarstwienia siatkówki.


Wyróżnia się trzy rodzaje retinopatii cukrzycowej:

 retinopatię nieproliferacyjną - wiąże się z najmniejszą liczbą powikłań, nie wpływa w dużym stopniu na wzrok; musi być jednak dokładnie monitorowana, gdyż z czasem może przekształcać się w retinopatię proliferacyjną;

retinopatię przedproliferacyjną - pojawia się obrzęk i krwotoki w obrębie siatkówki; w związku z tym występują zaburzenia widzenia; pacjent powinien mieć wykonaną angiografię fluoresceinową lub/i OCT celem kwalifikacji do laseroterapii siatkówki;

retinopatię proliferacyjną - w wyniku niedotlenienia siatkówki dochodzi do tworzenia proliferacji- czyli patologicznych naczyń, skutkujących poważnym uszkodzeniem wzroku w wyniku powikłań takich jak trakcyjne odwarstwienie siatkówki.