Wysoka krótkowzroczność zwyrodnieniowa

Bardzo poważne, patologiczne problemy z krótkowzrocznością, ma do 4% populacji. Zwyrodnienie w stopniu wysokim nie tylko utrudnia widzenie oraz przyczynia się do poważnych problemów w codziennym funkcjonowaniu, ale na dodatek przyspiesza rozwój innych chorób narządu wzroku, takich jak np. jaskra. Co należy wiedzieć o zaburzeniu tego typu, aby podjąć skuteczne leczenie?

Wysoka krótkowzroczność zwyrodnieniowa:

Osoba z krótkowzrocznością zwyrodnieniową ma problemy z postrzeganiem obiektów znajdujących się w znacznym oddaleniu – zamiast nich dostrzega rozmyte kontury. Specjaliści mówią o trzech odmianach tego zaburzenia: małym, średnim i wysokim. Ostatnia jest szczególnie niekorzystna. Dotyka od 1% do 4% populacji i dotyczy wady wzroku powyżej -6,00D, przy której dodatkowo często diagnozuje się patologiczne zmiany w obrębie siatkówki, twardówki i naczyniówki. Wyróżnia się znacznym wydłużeniem gałki ocznej. Choroba ma podłoże genetyczne i charakter postępujący. Dlatego tak istotne jest, aby nie lekceważyć wszelkich niepokojących zmian w przypadku krótkowzroczności.

 

Zaburzenia towarzyszące zwyrodnieniu

Wada wzroku określona jako wysoka dotyczy niemal wszystkich struktur wchodzących w skład oka. Prawidłowe widzenie zostaje utrudnione głównie ze względu na zaburzenia ukrwienia w naczyniówce i siatkówce. Chorobie mogą towarzyszyć inne schorzenia, takie jak jaskra bądź odwarstwienie siatkówki. W przypadku braku jakichkolwiek działań zmierzających do leczenia, powikłania towarzyszące wysokiej krótkowzroczności może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku.

 

Leczenie zwyrodnienia: jak przebiega?

Zaburzenia widzenia wynikające z krótkowzroczności koryguje się przy pomocy minusowych soczewek dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta- zarówno okularowych jak i kontaktowych. W przypadku postępujących problemów towarzyszących, lekarz stosuje również leczenie celowane, którego celem jest zminimalizowanie następstw powikłań- takie jak indywidualne leczenie jaskry, leczenie laserowe zmian zwyrodnieniowych obwodu siatkówki, leczenie neowaskularyzacji podplamkowej czy leczenie operacyjne jednego z najgroźniejszych powikłań towarzyszących krótkowzroczności- odwarstwienia siatkówki.

0
Feed

Zostaw komentarz